πεζός


πεζός
3 пеший
- πεζοί

Ancient Greek-Russian simple. 2014.